Giẻ lau trắng

Chi tiết sản phẩm

Giẻ lau trắng

Vải lau trắng,vải vụn cotton,thắm hút tốt,trắng tinh nên không ra màu,thích hợp trong môi trường sạch. 
 Vải lau trắng,vải vụn cotton,thắm hút tốt,trắng tinh nên không ra màu,thích hợp trong môi trường sạch.
 Nhiều kích thước.
 Giẻ lau phòng sạch.

Từ khóa liên quan "Giẻ lau trắng"

giẻ lau trắng   giẻ lau phòng sạch   vải lau phòng sạch.   

Sản phẩm cùng nhóm "Sản phẩm BHLĐ khác"

Sản phẩm

Online

Online Lượt truy cập

Khách hàng

Thông tin hỗ trợ